T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Uşak İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı Yapıldı

Güncelleme Tarihi: 08/05/2019İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı

 

        6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurulan Müdürlüğümüz  İş Sağlığı ve Güvenliği  Kurulu, 28.09.2018 tarihinde saat 10:00’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda Eylül ayı toplantısını yapmıştır.

         Toplantıya Müdürlüğümüze bağlı çalışan sayısı 50 ve üzeri olan birimlerimizin Kurul  Başkanları ve yedekleri de katılmış olup ,  İş Güvenliği Uzmanı ATT Mehmet DURAN tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının görev ve  yetkileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında ulusal mevzuat ve standartlar, Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, İş hijyeninin temel ilkeleri, İletişim teknikleri, Acil Durum Önlemleri, Meslek Hastalıkları, İşyerlerine ait özel riskler ve Risk Değerlendirmesi konularında Kurul  Başkanlarına, yedeklerine ve  Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerine eğitim verilmiştir. Daha sonra gündem maddeleri görüşülerek toplantı sona ermiştir.


  • İş_Sağlığı_Kurul_Toplantısı (2).jpg
  • İş_Sağlığı_Kurul_Toplantısı (6).jpg
  • İş_Sağlığı_Kurul_Toplantısı (5).jpg
  • İş_Sağlığı_Kurul_Toplantısı (4).jpg
  • İş_Sağlığı_Kurul_Toplantısı (1).jpg