T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Uşak İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgi Güvenliği

Güncelleme Tarihi: 21/05/2019

HİZMETLERİMİZ

Sağlık Bakanlığının 02.05.2018 tarih ve 98813779.719.54 sayılı Yönergesi gereği Müdürlüğümüze verilen görevler arasında yer alan Bilgi Güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Alt Komisyonu  kurulmuştur. Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğünde, Bilgi Güvenliği Yetkilisi, SOME Ekip Lideri, Analist Üye, İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi , Kalite  Birimi, Hukuk ve Mukavemat Birimi, İnsan Kaynakları Birimi ve Satın Alma Birimi Üyelerinden oluşmaktadır. Alt komisyon Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı altında hizmet vermektedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı merkez ve ilçe birimleri bilgi sistemleri unsurlarını, insan kaynaklarını, bilgi sistemleri ile ilgili mal ve hizmet alımlarındaki güvenlik unsurlarını, tüm üçüncü tarafları, hizmet sağlayıcıları, sistem, veri ve bilgi kullanıcılarını ve kuralları kapsamında; bilginin toplanması, değerlendirilmesi, raporlanması ve paylaşılması süreçlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbir almak; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından değerlendirilerek, içeriden ve/veya dışarıdan kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesinde bilgi güvenliği açısından uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

BGYS YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS): Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak üzere; sistemli, kuralları koyulmuş, planlı, yönetilebilir, sürdürülebilir, dokümante edilmiş, kurumun yönetimince kabul görmüş ve uluslararası güvenlik standartlarının temel alındığı faaliyetler bütününü, 
Bütünlük: Varlıkların doğruluğunu ve tamlığını koruma özelliğini, 
Erişilebilirlik: Yetkili bir varlık tarafından talep edildiğinde erişilebilir ve kullanılabilir olma özelliğini, 
Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişiler, varlıklar ya da süreçlere kullanılabilir yapılmama ya da açıklanmama özelliğini ifade eder.

RİSK YÖNETİMİ

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı merkez ve ilçe birimleri bilgi sistemleri unsurlarını, insan kaynaklarını, bilgi sistemleri ile ilgili mal ve hizmet alımlarındaki güvenlik unsurlarını, tüm üçüncü tarafları, hizmet sağlayıcıları, sistem, veri ve bilgi kullanıcılarını ve kuralları kapsamında; Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde Risk Yönetimi çalışmalarını nasıl yapılacağına ilişkin örnek modeller ve metodolojiler sunmak.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı merkez ve ilçe birimleri bilgi sistemleri unsurlarını, insan kaynaklarını, bilgi sistemleri ile ilgili mal ve hizmet alımlarındaki güvenlik unsurlarını, tüm üçüncü tarafları, hizmet sağlayıcıları, sistem, veri ve bilgi kullanıcılarını ve kuralları kapsamında; hizmet veren tüm personelin bilgi güvenliği farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Teknik düzeydeki personel için bilgi güvenliği teknik eğitimlerinin alınmasını sağlamak.

BGYS DENETİMLERİ

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı merkez ve ilçe birimleri bilgi sistemleri unsurlarını, insan kaynaklarını, bilgi sistemleri ile ilgili mal ve hizmet alımlarındaki güvenlik unsurlarını, tüm üçüncü tarafları, hizmet sağlayıcıları, sistem, veri ve bilgi kullanıcılarını ve kuralları kapsamında; Bilgi güvenliği politikaları yönergesinin Uşak İl Sağlık Müdürlüğüne yüklemiş olduğu kapsamda belirtilen birimlerin Bilgi Güvenliği konularında denetlenmesini sağlamak.
GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ                                                                                                                                                                       

GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ  İÇİN TIKLAYINIZ

PERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İÇİN  TIKLAYINIZ

KURUMSAL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ İÇİN  TIKLAYINIZ

BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK BİLDİRGESİ İÇİN  TIKLAYINIZ

YARARLI LİNKLER

Bilgi Güvenliği İle İlgili Yararlı Linkler İçin  TIKLAYINIZ

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI YÖNERGESİ VE KILAVUZU                                                                                                                                                                                                     

Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi Ve Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ ŞİFRELEMESİ KULLANICI EL KİTABI

Sürücü Şifrelemesi Kullanıcı El Kitapları İçin TIKLAYINIZ