T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Uşak İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Riski Tarama Programı (Check-Up) Uygulaması Basın Bülteni

Güncelleme Tarihi: 08/05/2019BASIN BÜLTENİ

Bilindiği üzere; 2010 yılından beri ülkemiz genelinde uygulanmakta olan aile hekimliği
uygulaması ile her kişinin bir aile hekimi olması ve bireylerin yalnızca bir hastalık çerçevesinde
değil, bütüncül bir yaklaşımla, sağlık açısından ortaya çıkabilecek riskler, mevcut sağlık şartları,
psiko-sosyal çevre ve varsa diğer akut veya kronik sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak
değerlendirilmesi sağlanmıştır.


Sağlıklı görünen insanların görüşme, fizik muayene, laboratuvar tetkikleri, bağışıklama
programları gibi bir dizi standart işlem kullanılarak yaşa, cinsiyete ve risk gruplarına göre belli
aralıklarla değerlendirilmelerini içeren ve ulusal programlarımıza göre zorunlu olarak yapılması
gereken taramalardan oluşan periyodik sağlık muayenesine fırsat oluşturacak şekilde, genel
sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi ve ülke kaynaklarının sağlık harcamalarında doğru ve etkin
kullanılabilmesini sağlamak amacı ile, aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz sağlık riski tarama
programı (check-up) uygulaması yapılacaktır.


Bu kapsamda;

1) 18 yaş altı kişilere bebek, çocuk ve ergen izlem protokollerine göre uygulama yapılacaktır.

2) 18 yaş üzeri yetişkinlere, ekte yer alan tablo doğrultusunda; sigara kullanımı sorgulanması,
ağırlık, boy, bel çevresi ve kan basıncı ölçümü ile açlık plazma glukozu, trigliserid, HDL, LDL,
total kolesterol, kreatinin, TSH, ALT, tam kan , TİT, EKG ve kanser tarama programlarına göre
gerekli muayene ve tetkikler yapılacaktır.

3)Sağlık riski tarama programı (Check-up) ile taranmakta olan hastalıklara ait önceden tanı almış
kişiler, takip programına alınacaktır.

Erken teşhis hayat kurtarır.

Sağlıklı günler dilerim

                                                                                             Dr.Sedat KAVAS
                                                                                             İl Sağlık Müdürü