''SAĞLIK PERSONELİNİN DİJİTAL YETERLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ'' EĞİTİMİ
05 Ekim 2019

        Zafer Kalkınma Ajansı, 2019 Teknik Destek kapsamında kabul edilen ''Sağlık Personelinin Dijital Yeterliliğinin Arttırılması Projesi''  eğitim faaliyeti 29 Temmuz- 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında 40 sağlık personelinin  katılımıyla Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Eğitim Salonunda başlamıştır.

        20 şer kişilik iki grup halinde yapılacak olan eğitim, 5 gün sürecektir. Eğitimde her katılımcı için ayrı bir bilgisayar kullanılacak olup eğitim, uygulamalı olarak gerçekleşecektir. Eğitim boyunca katılımcılara; Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları hakkında genel bilgiler, Adobe Acrobat Reader,  Ms Word, Ms Excel, Ms Powerpoint, güvenli ve etkin internet kullanımı hakkında temel bilgiler verilerek uygulamalı olarak gösterilecektir.

          İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat KAVAS, konuyla ilgili yaptığı açıklamada;‘’Doğum öncesi dönemden başlayarak yaşamın sonuna kadar insan odaklı yaklaşımla; birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlığı tehdit eden unsurları öngörmek, risklerle mücadele etmek, her türlü koruyucu tedavi edici ve rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, sağlık alanında toplumu bilinçlendirmek, eğitimler vermek ve sağlıklı hayat tarzının benimsenmesine katkı sağlamak için, çağımızın  gerektirdiği şekilde,  teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve  bilgisayar ile internet kullanımını yaygın ve yoğun olarak kullanmaktayız. Sağlık sektörü, hata payı sıfır olması gereken bir alandır. Yapılan her iş ve işlemin doğru ve etkili olması hayati önem taşımaktadır. Sunulan hizmetin güvenliği, aynı zamanda hasta ve çalışan güvenliği ile  hasta mahremiyeti ve kişisel verilerin korunması anlamını da taşımaktadır.  İdari hizmetlerin sürdürülmesi, planlama, programlama, veri toplama ve değerlendirme, denetleme, üst kurumlarla yazılı ve görsel iletişim kanallarının ve kurumsal iletişim ağlarının kullanımı, teknolojik ürünlerle bilgisayar ve internetin etkin kullanımıyla doğru orantılıdır. Teknolojik ürünlerdeki değişimler ve gelişmeler çok hızlı olmakla beraber bu alanda yapılan eğitimlerin de arttırılması gerekmektedir. Sağlık personelimizin  bu alandaki eksiklerini tamamlamak için‘’ Sağlık Personelinin Dijital Yeterliliklerinin Artırılması Projesi’’ kapsamında eğitim programını uygulamaya koyduk, bu programla personelimizin dijital yeterliliğini arttırmayı  buna paralel olarak da sunduğumuz hizmetlerin daha verimli ve kaliteli olmasını  hedefliyoruz.’’ dedi.

  • z_k_a (2).JPG
  • DSC06604.jpg
  • z_k_a (3).JPG
  • z_k_a (6).JPG
  • z_k_a (7).JPG
  • z_k_a (8).JPG
  • z_k_a (1).JPG