overlay

2020 yılı Kasım Dönemi İl İçi Sağlık Personeli Planlama Komisyonunca yerleşmesi uygun görülen personeller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.