overlay

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞI PERSONELİN 2021 YILI HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİ İLLER ARASI KOMİSYON KARARI

Müdürlüğümüz  16/06/2021 tarih ve 4  sayılı kararı gereği Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı  Personelin 2021 Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Müracaat Komisyonu 27/07/2021 tarihinde toplanmıştır.

            Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin  Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına ilişkin Yönergenin 7. maddesi gereğince, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin A bendi gereği Müdürlüğümüzce ilan edilen 2021 yılı Haziran Temmuz Dönemi  iller arası yer değişikliği münhal kadrolara Manisa İl Sağlık Müdürlüğünün 25/06/2021 tarih ve 5175 sayılı yazısı ile  Memur olarak görev yapan Ozan POSLU’nun ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün  28/06/2021 tarih ve 5588 sayılı yazısı ile İmam Hatip olarak görev yapan Hami ERDOĞAN’ın talebi Müdürlüğümüz  Personel Planlama Komisyonu tarafından incelenmiştir.

           Manisa İl Sağlık Müdürlüğünün 25/06/2021 tarih ve 5175 sayılı yazısı ile Memur olarak görev yapan Ozan POSLU’nun  1. tercihi olan İl Sağlık Müdürlüğüne atamasının yapılması uygun görülmüştür.

          Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 5588 sayılı yazısı ile İmam Hatip olarak görev yapan Hami ERDOĞAN’ın 1. tercihi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine atamasının yapılması uygun görülmüştür.

 

 

           Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin 2021 yılı Haziran –Temmuz Dönemi iller arası Yer Değişikliği Müracaat Komisyonunca yukarıdaki karar alınarak imza altına alınmıştır. 27/07/2021

 

Komisyon Başkanı

 

Dr.Sedat KAVAS

İl Sağlık Müdürü

 

 

Üye

Cemalettin ORAL

Destek Hizmetleri Başkanı

Üye

Dr.Yasin KÖPRÜ

Sağlık Hizmetleri Başkanı

 

 

 

 

Üye

Op.Dr.Ufuk KUŞÇUOĞLU

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı

 

 

 

 

 

Üye

Fahrettin BİLEK

Destek Hizmetleri Başkan Yrd.

Üye

Ayşen ÖZ

Şef