BEBEK DOSTU SAĞLIK KURULUŞLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
12 Kasım 2021

Ülkemizde çocuklara yönelik birçok koruyucu ve geliştirici çalışma yürütülmektedir. Sağlık alanındaki çalışmalar temel olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve/veya eşgüdümünde gerçekleştirilmektedir. Özellikle doğumu izleyen ilk 36 aylık dönemde büyüme ve gelişme çok hızlı olup bebek ve küçük çocukların beslenme durumu, çocuğun daha sonraki fiziksel, immünolojik, zihinsel ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşır. Bu dönemde alınan besinlerin protein, enerji, vitamin ve mineral içeriğinin yetersiz olması büyüme ve gelişmenin bozulmasına neden olabilmektedir. Bebek ve çocuklarda beslenme bozukluklarını ve buna bağlı oluşan morbidite ve mortaliteyi önlemek amacıyla Bakanlığımızca “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” ve “Tamamlayıcı Beslenme Programı” yürütülmektedir. Programların temel amacı; bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirilmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6 aydan sonra uygun tamamlayıcı besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesidir. Bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması ve programın temelini oluşturan “Başarılı Emzirme İçin 10 Adım” stratejisinin tüm sağlık birimlerinde uygulanması sağlanacaktır.

Program kapsamında 09-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde Müdürlüğümüz Konferans Salonunda Aile Hekimliği Birimlerinde görev yapan Aile Sağlığı Çalışanlarına, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Banaz Devlet Hastanesi, Eşme Devlet Hastanesi, Sivaslı Devlet Hastanesi, Karahallı H.R.Z. İlçe Devlet Hastanesi, Ulubey İlçe Devlet Hastanesi ile Özel Kemalöz Öztan Hastanesi sağlık hizmetleri bakım müdürleri, laktasyon ve relaktasyon hemşireleri, doğum servisi - nisaiye servisi ve yenidoğan yoğun bakım sorumlularının katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  • KAPAK FOTOGRAFI.JPG
  • 3.JPG
  • 1.JPG
  • 2.JPG