SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞI PERSONELİN 2021 YILI KASIM İL İÇİ ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İLAN METNİ
12 Kasım 2021

T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞI PERSONELİN  2021 YILI  KASIM İL İÇİ ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ  İLAN METNİ

 

         Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin Kurum İçi Yer Değişikliğini düzenleyen 7. maddesi gereğince; Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapan avukatlık hizmetleri, genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, din hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.Maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen personelin Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinde boş olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolara atanma talebinde bulunmaları halinde, aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde müracaatları kabul edilecektir;

 

           1- İl İçi atama başvuruları 15/11/2021 - 22/11/2021  tarihleri arasında Personelin  görev yaptığı Kurum kayıtlarına girecektir. Başvuru Formu ve diğer belgeler kurum üst yazısı ile beraber en geç23/11/2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğünde olacak şekilde  gönderilecektir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ve faks yoluyla Müdürlüğümüze  iletilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

          2- İl İçi ataması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre istihdam edilen personeli kapsamaktadır. Ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 

          3-Personelin İl İçi yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı kurumda, aynı unvan ve branşta 15/11/2021 tarihi itibariyle fiilenen az 1 (bir) yıl çalışmış olması ve asaletinin tasdik edilmiş olması şartı ile başvurusu kabul edilecektir.

 

          4-  İlan edilen yerler dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate alınmayacaktır.

 

          5-Başvuru belgeleri eksik olanların veya müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak, sehven değerlendirmeye alınmış ve nakli uygun görülenlerin tespit edilmesi durumunda, yapılmış olan atamaları iptal edilecektir.

 

          6- Başvuruları kabul edilen personelin yerleştirme işlemleri hizmet süresine göre en fazla olandan başlayarak, hizmet süresinde eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise kurum kayıtlarına giriş önceliğine bakılarak yapılacaktır.

 

          7- Kurumumuzda atama işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar mevzuat değişikliği ya da Standart Kadro Cetvelinin değişmesi veya herhangi bir sebeple atamaların Bakanlığımız ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) sisteminden yapılamaması durumunda münhal ilan edilen kadroların ilgili kısmı yada tamamı iptal edilebilir. 

 

         8- Başvurusu uygun görülen personelin atamasının yapılması halinde ÇKYS/İKYS Sistemine yansıtılacak olup, Müdürlüğümüz web sayfasında (http://usakism.saglik.gov.tr) yayınlanacak ve ilgililerin kurumlarına gönderilecektir. Ayrıca başvurusu uygun görülmeyen personelin durumu hakkında kadrosunun bulunduğu kuruma yazı yoluyla bilgi verilmeyecektir.

 

         9- Tayin talebinde bulunan personelden halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde Standart Kadro Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Ancak atanma tarihinden itibaren 3 (üç) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde ayrılışların bu süreyi geçirmeden sağlanacaktır.

 

 

        10- İlan edilen kadrolara müracaat eden ve müracaatları uygun olan ataması yapılan personel 45 (kırkbeş) gün  içinde atandığı tesise başlayışını yapmadığı taktirde atamasından vazgeçtiğine dair dilekçesini görev yaptığı Sağlık Tesisi aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğüne  göndermek zorundadır. Mazeretleri nedeniyle  (rapor vb.)  ayrılışını ileriki bir tarihte gerçekleştirecek olan personelin mazeret durumunu dilekçe ve belgeleri ile birlikte Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yasal süre içerisinde ayrılışlarını yapmayan personelin ataması iptal edilecektir.

 

           Münhal kadrolar, Müdürlüğümüz web sayfasında (www.usakism.gov.tr) hizmet birimi, unvan ve branşlar itibariyle ilan edilmiş olup müracaatlar bu doğrultuda alınacaktır.  …/…/2021

 

 

 

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • 1-Dilekçe (Ek.1)
  • 2-Atama ve Nakil Talep Formu (Ek.2)

      3-   Belgelerin asılları olacak, faks ya da fotokopiler kabul edilmeyecektir.

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                       Dr.Sedat KAVAS

                                                                                                                        İl Sağlık Müdürü


2021 YILI KASIM DÖNEMİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞI PERSONELİN
Ek2 Atama Nakil Talep Formu
Ek1 Dilekçe Örneği