Uşak İli Aile Hekimliği Uygulamasında 70. Ek Yerleştirme
08 Haziran 2022


Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlimizde uygulanan ‘Aile Hekimliği Uygulaması’   kapsamında, 70. Ek Yerleştirme İşlemi 23.06.2022 Perşembe günü saat 15.00’da,Uşak İl Sağlık  Müdürlüğü Konferans Salonunda (Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sok. No: 12 UŞAK )  Aile Hekimliği Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

70. Ek Yerleştirme İşlemi başvuru formları bilgisayar ortamında doldurularak  İl Sağlık Müdürlüğüne şahsen müracaat edilecektir.


                                                    AİLE HEKİMLERİNİN DİKKATİNE!!!

25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin ‘Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar’ başlıklı 15 inci maddesinin 5 inci fıkrası gereği; halen görev yaptığı aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna başvuramayacaktır. Bir yıllık fiili çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılacak, ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmayacaktır.  Başvuruların son günü itibariyle halen çalıştığı aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmayan aile hekimlerinin başvuruları ek yerleştirmeye dâhil edilmeyecektir. 

23/06/2022 tarihinde yapılacak 70. Ek Yerleştirme İlan Metni

70. Ek Yerleştirme Uygulama Takvimi

70. Ek Yerleştirmeye Esas Boş Aile Hekimliği Pozisyonu

Başvuru Belgeleri: 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin ‘Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar’ başlıklı 15 inci maddesinin ;

A  - Bendine göre müracaat edecek hekimler için istenen belgeler

B1-Bendine göre müracaat edecek hekimler için istenen belgeler

B2-Bendine göre müracaat edecek hekimler için istenen belgeler,

C - Bendine göre müracaat edecek hekimler için istenen belgeler,
D -Bendine göre Sağlık Bakanlığı Kurum ve Kuruluşları ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından müracaat edecek hekimler için istenen belgeler.