Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Stajyer Öğrencilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi
19 Temmuz 2022


Kariyer kapısıyla başvuruları kabul edilen ve Müdürlüğümüz bünyesindeki acil sağlık hizmetleri istasyonlarında yaz stajına başlayan “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği” öğrencilerine ilk staj gününde, İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Mehmet AKDAĞ’ın katılımıyla, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi gerçekleştirilmiştir. B Sınıfı İSG Uzmanı Mehmet DURAN tarafından verilen eğitimde stajyer öğrencilerin etkin ve verimli bir yaz stajı geçirmeleri amacıyla acil sağlık hizmeti sunumunda karşılaşabilecekleri tehlike ve risklerle başa çıkma yöntemleri üzerinde durulmuş, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi vurgulanmıştır.

  • DSC_0132.JPG
  • DSC_0123.JPG