Bilgi Güvenliği
29 Eylül 2017

Sağlık sektöründe güncel teknolojinin hissedilir şekilde kullanılmasıyla birlikte teknolojinin taşıdığı bazı risklerle de yüz yüze gelinmiştir. Elektronik ortamdaki tüm veriler gibi, kişisel sağlık bilgilerini tehdit eden riskler için güvenlik önlemlerinin alınması zorunlu hale gelmiştir. Bakanlığımız kişi verilerinin ve bilgilerinin korunması ve güvenliği ile alakalı her türlü “teknik idari ve hukuki yöntemi” kullanmak sureti ile emanetinde bulunan tüm bilgi sistemleri kaynaklarını “bilgi güvenliği ana politikası çerçevesinde” korumakla ve bu hususta tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğunun bilincindedir. Tüm teşkilatımızda üretilen bilginin de en üst seviyelerde güvenlik anlayışı içerisinde korunması gerektiği bilinci ile hareket eden Bakanlığımız, misyon ve vizyonuna bağlı kalarak Bilgi Güvenliği konseptinin esasını oluşturan basılı ve elektronik ortamdaki bilgilerin yasal mevzuat ışığında ve risk metotları kullanılarak “gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik” ilkelerine göre yönetilmesini amaçlamaktadır.

http://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/