overlay

Veri Yönetimi

Anayasanın 56. Maddesi, 3359 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin f) bendi, 663 Sayılı KHK’nın 8. Maddesinin j) bendine göre sağlık sektöründe oluşan veriler Anayasanın 20. Maddesine uygun şekilde işlenmekte ve paylaşılmaktadır.