Sosyal Medya
29 Eylül 2017

Müdürlüğümüzün sosyal medya hesapları; vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik mesajların paylaşılması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine yönelik yapılan yeniliklerin, geliştirilen projelerin ve uygulamaların tanıtılması, halkımızın sağlık okuryazarlığı oranının artırılması hasta-çalışan memnuniyetinin artırılması amaçlarıyla kullanılan bir iletişim platformudur.