Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında İl sağlık Müdürümüz Dr. Sedat Kavas Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

GÜNCELLENME TARİHİ: 15/10/2018

Tüm dünyada 10 Ekim “Dünya Ruh Sağlığı” günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü bu anlamlı günün bu yılki temasını “Değişen dünyada gençlerin ruh sağlığı” olarak belirledi. Hiç şüphesiz gençlik dönemi hayatımızın pek çok önemli şeyin değiştiği ve birçok kriz döneminin yaşandığı aşılması zorluk arz eden dönemidir. Yeni bir okula başlamak, askerlik, evden ayrılmak gibi heyecan yaratmasının yanında stres kaynağı da olabilen birçok değişiklik hayatın bu dönemine rasgelir. Bu dönemde mevcut stres ve sorunlar uygun çözülmezse ilerleyen yıllarda ciddi ruhsal problemlere öncülük edebilir. Teknoloji ve iletişimin hızlı gelişmesi sağladığı faydaların yanında gençler için yeni bir stres kaynağı da olabilmektedir. Dünyada genç nüfusun önemli bir kısmı doğal afetler, savaşlar, salgınlarla karşı karşıya kalmaktadır ve bu durum ruhsal sağlıklarını ciddi anlamda etkileyebilmektedir.

Ruh ve beden sağlığı bir bütündür. Bedensel sağlığa verilen önem eşit oranda ruhsal sağlığa da verilmelidir. Sadece Ruh sağlığı profesyonelleri değil başta diğer tıp dallarındaki hekimler olmak üzere sosyologlar, eğitim bilimciler ve içinde yaşanılan toplumun tüm üyeleri gençlerin ruhsal sağlığına önem vermeli ve içinde bulunulan krizden çıkmak için yeterli desteği sunmalıdır. Tüm ruhsal sorunların hemen hemen yarısı 14 yaşından itibaren başlamaktadır. Fakat gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyada çoğu genç vaka, ya yakalanamamakta ya da tedavi edilememektedir. İntihar 15-29 yaş aralığındaki genç insanların ikinci en sık ölüm nedenidir. Madde ve alkol kullanımı da son yıllarda giderek artan boyutlarda gençler arasında risk oluşturmaktadır. Bu bağlamda ele alındığında Ruhsal Sağlığın genç insanlar için önemi daha iyi anlaşılabilir.

Son yıllarda genç insanlarda psikolojik dayanıklılığı artırmak için çok ciddi çalışmalar ve projeler gerçekleştirilmektedir. Gençlerin günümüz dünyasının sorunlarına karşı dayanıklılık gücünü arttırarak ruhsal sağlıklarının korunması amaçlanmaktadır. Bu yaklaşım sadece bugünü kurtarmayı sağlamayacak, gelecekte de daha verimli ve huzurlu bir dünyayı inşa edebilecek ruhsal sağlığı yerinde gençleri bizlere armağan edecektir. Hiç şüphesiz gençlerin psikolojik dayanıklılığını arttırmanın yolu onları ve problemlerini doğru anlamak, ruhsal sağlıkla ilgili sorunlarını ve uyarıcı belirtileri erken fark etmek ve doğru yönlendirmekten geçmektedir. Bu bağlamda bir gencin ruhsal sağlığında ebeveynlerin, eğitimcilerin, hekimlerin ve gençlerle yakın ilişkide olan her toplum üyesinin sorumluluğu vardır. Dolayısıyla toplumda her birey gençlerin ruhsal sağlığı ve dayanıklılığı için üstüne düşeni yapmalı, ebeveynler ve eğitimciler gençlerin ruhsal durumu için iyi bir gözlemci ve destek sağlayıcı olmalı ve erken dönemde ruh sağlığı profesyonellerinden yardım almaktan çekinmemelidir.

Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında İl sağlık Müdürümüz Dr. Sedat Kavas Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

  • 001.JPG
  • 002.JPG
  • 004.JPG
  • 007.JPG
  • 008.JPG
  • 010.JPG
  • 011.JPG
  • 012.JPG

Bize Ulaşın

web anasayfa iletişim.jpg