SAĞLIK PERSONELİNİN 2021 YILI KASIM DÖNEMİ İL İÇİ ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ
12 Kasım 2021

T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİNİN  2021 YILI KASIM DÖNEMİ İL İÇİ ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ            

                                                                            İLAN METNİ

 

 

           657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. ve 76.  maddeleri,  Bakanlığımız Atama ve  Nakil Yönetmeliği ve il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımının yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı Sağlık  Personelinin 2021 Yılı İl İçi Kasım Dönemi Atama ve Yer Değişikliği için aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

1-İl İçi atama başvuruları 15/11/2021-22/11/2021  tarihleri arasında Personelin  görev yaptığı Kurum kayıtlarına girecektir. Başvuru Formu, PBS’den alınmış hizmet puanı çıktısı ve kurum üst yazısı ile beraber en geç 23/11/2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğünde olacak şekilde  gönderilecektir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ve faks yoluyla Müdürlüğümüze  iletilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2-İl İçi ataması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre istihdam edilen personeli kapsamaktadır. Herhangi bir statüde sözleşmeli (4-B, 45/A, 4924, Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı), Sürekli İşçi (696), İdari Destek Görevlisi (696) ) ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

          3-Aile Hekimliğinde görev yapan Sözleşmeli Aile Hekimi ve Sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanlarının tayin talebinde bulunmaları durumunda istifa dilekçelerini başvuru belgelerine ekleyerek göndermeleri halinde işleme alınacaktır. Yerleştirme işlemi yapılmayan personelin istifa dilekçeleri işleme konulmayacaktır.

       

          4-İlan edilen münhal kadrolara atanmak isteyen personelin başvurusuna takiben, Komisyon, hizmet puanına göre tercih sırasını esas alarak personelin atamasını tamamlar. Aynı kadronun eşit puana sahip birden fazla personel tarafından tercih edilmesi halinde, hizmet süresi fazla olan personel atanır. Hizmet puanı ve hizmet süresi eşit olan personel arasından kura çekilerek değerlendirme yapılacaktır. Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı kurumda hizmetlerin aksamaması için bağlı bulunduğu kurum idarecilerinin talebi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü sınırlama getirebilir. Tayin talebinde bulunan personelden halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında % 60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Ancak atanma tarihinden itibaren 3 (üç) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde ayrılışların bu süreyi geçirmeden sağlanacaktır.

 

          5-İlan edilen yerler dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate alınmayacaktır.

 

         6-Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, 15/11/2021 tarihi itibariyle görev yaptıkları birimde fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış (ücretsiz izinde geçen süre dahil edilmeyecektir) olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

 

        7-İl İçi atama için başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilmesini takiben atama sonuçları Müdürlüğümüz web sitesinde ilan edilecektir.      

 

         

          8-Kurumumuzda atama işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar mevzuat değişikliği ya da Personel Dağılım Cetvelinin değişmesi, Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara merkezi atama yapılması veya herhangi bir sebeple atamaların Bakanlığımız ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) sisteminden yapılamaması durumunda münhal ilan edilen kadroların ilgili kısmı yada tamamı iptal edilebilir.

 

 

         9-Münhal Kadrolar, Müdürlüğümüz web sayfasında (www.usakism.gov.tr) hizmet birimi, unvan ve branşlar itibariyle ilan edilmiş olup müracaatlar bu doğrultuda alınacaktır.

 

         10-Müracaat edenlerin, atanmak istedikleri ünvanda halen çalışıyor olması gerekmektedir.

 

         11- Başvurusu uygun görülen personelin atamasının yapılması halinde ÇKYS/İKYS Sistemine yansıtılacak olup, Müdürlüğümüz web sayfasında (http://usakism.saglik.gov.tr) yayınlanacaktır. Ayrıca başvurusu uygun görülmeyen personelin durumu hakkında kadrosunun bulunduğu kuruma yazı yoluyla bilgi verilmeyecektir.

 

        12-İlan edilen kadrolara müracaat eden ve müracaatları uygun olan ataması yapılan personel 45 (kırkbeş) gün  içinde atandığı tesise başlayışını yapmadığı taktirde atamasından vazgeçtiğine dair dilekçesini görev yaptığı Sağlık Tesisi aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğüne  göndermek zorundadır. Atanan personelin  Hastalık izni Refakat izni … vb. durumlarda durumunu açıklayıcı dilekçesi ile birlikte kurumundan üst yazı ile gelecektir.   …/…/2021

 

 

  MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • 1-Dilekçe (Ek.1)
  • 2-Atama ve Nakil Talep Formu (Ek.2)

        Belgelerin asılları olacak, faks ya da fotokopiler kabul edilmeyecektir.

 

 

                                                                     

                                                                                           Dr. Sedat KAVAS

                                                                                            İl Sağlık Müdürü


2021 YILI KASIM DÖNEMİ SAĞLIK PERSONELİ İL İÇİ NAKLEN ATAMA MÜNHAL KADROLARI
Ek2 Atama Nakil Talep Formu.
Ek1 Dilekçe Örneği