SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞI PERSONELİN 2022 YILI HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİ İLLER ARASI KOMİSYON KARARI
28 Temmuz 2022

T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞI PERSONELİN

2022 YILI HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİ İLLER ARASI  KOMİSYON KARARI

 

          Müdürlüğümüz  23/06/2022 tarih ve 3  sayılı kararı gereği Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı  Personelin 2022 Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Müracaat Komisyonu …./07/2022 tarihinde toplanmıştır.

         Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına ilişkin Yönergenin 7. maddesi gereğince, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin A bendi gereği Müdürlüğümüzce ilan edilen 2022 yılı Haziran Temmuz Dönemi iller arası yer değişikliği münhal kadrolara Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünün 04/07/2022 tarih ve 5386 sayılı yazısı ile Hizmetli (Ş) olarak görev yapan Derya BİZ’ in talebi Müdürlüğümüz Personel Planlama Komisyonu tarafından incelenmiştir.

          Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünün 04/07/2022 tarih ve 5386 sayılı yazısı ile Hizmetli (Ş) olarak görev yapan Derya BİZ’ in 1. tercihi olan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine atamasının yapılması uygun görülmüştür.

             Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin 2022 yılı Haziran –Temmuz Dönemi iller arası Yer Değişikliği Müracaat Komisyonunca yukarıdaki karar alınarak imza altına alınmıştır……/07/2022

 

Komisyon Başkanı

 

Op. Dr. Mehmet AKDAĞ

İl Sağlık Müdürü

 

 

Üye

Dr. Betül İLBEY

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

 

Üye

Op. Dr. Ufuk KUŞÇUOĞLU

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı

 

 

 

Üye

Dr. Yasin KÖPRÜ

Sağlık Hizmetleri Başkanı

 

 

 

 

 

Üye

Cemalettin ORAL

Destek Hizmetleri Başkanı

Üye

Fahrettin BİLEK

Destek Hizmetleri Başkan Yrd.

 

Üye

Ayşen ÖZ

Şef